Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Νεα

3M Webinars

3M Webinars
Η 3Μ οργανώνει εκπαιδευτικές παρουσιάσεις (Webinars) που απευθύνονται σε Τεχνικούς Ασφαλείας. Αν θέλετε να είστε ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις σε θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια ή να βελτιώσετε το πρόγραμμα Υ&Α της εταιρίας σας, εγγραφείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και παρακολουθήστε LIVE το Webinar του κάθε μήνα έχοντας τη δυνατότητα να συμμετέχετε με ερωτήσεις προς τον παρουσιαστή.
https://engage.3m.com/PSD-GR-SOS-Home
Επόμενα Webinars

16 Μαρτίου 2020, 15.00 - 16.00
Ο ρόλος των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών και των συσκευών διαφυγής εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

27 Απριλίου 2020, 15.00 - 16.00
Συγκολλήσεις - κατανόηση των κινδύνων και παροχή ατομικών μέσων προστασίας που είναι πιθανότερο να χρησιμοποιηθούν

18 Μαϊου 2020, 15.00 - 16.00
Επαλήθευση σωστής εφαρμογής - ένα απαραίτητο στοιχείο του προγράμματος προστασίας της αναπνοής, ακοής και ματιών

22 Ιουνίου 2020, 15.00 - 16.00
Εργασία σε ύψος: Προστασία από πτώσεις σήμερα και στο μέλλον

21 Σεπτεμβρίου 2020, 15.00 - 16.00
Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού προγράμματος προστασίας ακοής μαζί με την ανάγκη επικοινωνίας και της αντίληψης του περιβάλλοντος

19 Οκτωβρίου 2020, 15.00 - 16.00
Διαχείριση ενός αποτελεσματικού προγράμματος προστασίας κεφαλής, των ματιών και του προσώπου

16 Νοεμβρίου 2020, 15.00 - 16.00
Μέσα ατομικής προστασίας - Χρήση, φροντίδα και συντήρηση