Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Αρχείο

Πτώση από ύψος - Παράγοντας Χρόνος

Πτώση από ύψος - Παράγοντας Χρόνος
Η εργασία σε ύψος είναι εξαιρετικά επικίνδυνη ακόμη και με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ο μέγιστος χρόνος διάσωσης από την ώρα της πτώσης για κάποιον που φοράει ολόσωμη ζώνη, είναι τα 10 λεπτά. Πέραν αυτού του χρονικού περιθωρίου το αποτέλεσμα μπορεί να είναι θανατηφόρο. Αυτή είναι η επικίνδυνη πραγματικότητα του να εργάζεσαι σε ύψος γι’ αυτό τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι οφείλουν να έχουν αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη συγκεκριμένη εργασία.

Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Σύμφωνα με έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 26% των 144 εργατών που έχασαν τη ζωή τους σε εργατικό ατύχημα, έπεσε από ύψος. Ο θάνατος αυτών των 37 ανθρώπων θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν οι εργοδότες παρείχαν σωστές πληροφορίες και εκπαίδευση. Για να γίνει απόλυτα σαφές, εργασία σε ύψος δεν σημαίνει μόνο εργασία ψηλά στον αέρα αλλά ότι αν κάποιος εργάζεται σε απόσταση από το έδαφος και πέσει μπορεί να υποστεί σωματικές βλάβες. Δεν σημαίνει μόνο εργασία σε στέγη αλλά και εργασία σε σκάλες, ικριώματα και πλατφόρμες. Σημαίνει επίσης εργασία στην άκρη του φρεατίου του ανελκυστήρα ή την εργασία πάνω σε ένα φορτηγό.

Οι κανονισμοί για την εργασία εφαρμόστηκαν για να προστατεύουν τους εργαζόμενους. Ο στόχος αυτών των κανονισμών είναι η λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων στην περίπτωση που η εργασία σε ύψος δεν μπορεί να αποφευχθεί. Αποτυχία στη λήψη μέτρων μπορεί να οδηγήσει σε υπέρογκα πρόστιμα ακόμη και φυλάκιση για ανθρωποκτονία. Κατά το παρελθόν επιδόθηκε πρόστιμο ύψους £160,000 σε αεροπορική εταιρεία μετά τον τραυματισμό δυο εργαζομένων. Έπεσαν από ύψος 4,6 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών στην ουρά του αεροσκάφους.

Τέτοιου είδους ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν με επαρκή επίβλεψη, καθοδήγηση και εκπαίδευση. Ο εργοδότης οφείλει να εκτιμήσει το κίνδυνο πτώσης και τραυματισμού. Επιπλέον ο εργοδότης πρέπει να αναγνωρίσει τα βήματα που απαιτούνται για τη μείωση του κινδύνου στον ελάχιστο βαθμό. Συνηθέστερες μέθοδοι για τη μείωση του κινδύνου είναι ο περιορισμός σε θέση ή η χρήση προστατευτικού πλαισίου. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, ο εργαζόμενος οφείλει να φορέσει ζώνη. Σημαντικός παράγοντας είναι η σωστή συντήρηση του εξοπλισμού και η ύπαρξη σχεδίου διάσωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κατά τη διάσωση κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Η ζώνη μπορεί να σώσει τη ζωή μετά όμως από 10 λεπτά στον αέρα, η ζώνη θα περιορίσει τη ροή του αίματος να επιστρέψει στην καρδιά και τους πνεύμονες.

Κατά την πτώση ενός εργαζομένου υπάρχουν δυο επιλογές; να διασώσει ο ίδιος τον εαυτό του ή να περιμένει να διασωθεί. Στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμοι μηχανισμοί κατάβασης για τη διάσωση του ίδιου του εργαζόμενου.  Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η χρήση αυτών των μηχανισμών είναι επικίνδυνη όπως σε περιπτώσεις παρουσίας χημικών από κάτω. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται διάσωση από τρίτους, είναι σημαντική η εκπαίδευση των διασωστών και η προστασία τους από οποιονδήποτε κίνδυνο.

Σωστός σχεδιασμός, εκπαίδευση και επίβλεψη είναι σημαντικοί παράγοντες για την πραγματοποίηση εργασίας σε ύψος. Για τους εργαζόμενους είναι απαραίτητη η συνειδητοποίηση ότι η ολόσωμη ζώνη δεν είναι εμπόδιο στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας αλλά το έσχατο μέσο που θα σώσει τη ζωή τους.