Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Η εκπαίδευση στην ορθή χρήση των ΜΑΠ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν σημαίνει τίποτα να έχεις τον καλύτερο εξοπλισμό αν δεν ξέρεις πώς να τον χρησιμοποιήσεις.

Η εκπαίδευση μπορεί να αφορά την ενίσχυση της συνειδητοποίησης των εργαζομένων, την απόκτηση γνώσεων σε θέματα ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, σε θέματα ελέγχου, χρήσης, επιθεώρησης Μέσων Ατομικής Προστασίας, εγκατάστασης, συντήρησης, επιθεώρησης μονίμων συστημάτων και μια σειρά από άλλα θέματα εργασίας σε ύψος τα οποία μπορεί να σας απασχολούν και να αφορούν το συγκεκριμένο εργασιακό πεδίο.

Η μεθοδολογία των σεμιναρίων εργασίας σε ύψος βασίζεται στον "Κώδικα πρακτικής για την εκπαίδευση και επιμόρφωση για εργασία σε ύψος και τη διάσωση" και είναι σύμφωνη με το πρότυπο BS 8454 και τους κώδικες εργασίας των Health & Safety Executives.

Οι εκπαιδευτές διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από ανεξάρτητο φορέα.

    

Το κέντρο εκπαίδευσης της STOP βρίσκεται στις εγκαταστάσεις μας στον Πειραιά και προσφέρει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα όπως:
  1. Ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  2. Ορθή χρήση των μέσων προστασίας της ακοής και έλεγχος αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης (Ear fit validation)
  3. Εργασίες σε ύψος
  4. Εγκατάσταση, επιθεώρηση και συντήρηση μόνιμων συστημάτων
  5. Εργασία σε περιορισμένο χώρο (confined space)
  6. Εργασία με χημικά

Επίσης παρέχονται:
α. Ειδικά διαμορφωμένα σεμινάρια με βάση τις ανάγκες του περιβάλλοντος εργασίας π.χ. αιολικά πάρκα, διυλιστήρια, τηλεπικοινωνίες κλπ.
β. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιλογή του κατάλληλου ΜΑΠ με βάση την ανάλυση επικινδυνότητας που έχει συστηθεί από τον Τεχνικό Ασφάλειας.

Εκτός των σεμιναρίων, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο εργασίας σας, μελέτης της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και επισήμανση των αναγκών για κάθε θέση εργασίας. Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.