Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Σεμινάρια βασικής εκπαίδευσης ασφαλούς εργασίας σε ύψος

Στη STOP υλοποιούνται σεμινάρια βασικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ασφαλούς εργασίας σε ύψος.

Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται σε ένα άνετο περιβάλλον με οπτικοακουστικό υλικό ενώ η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις μας σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που προσομοιάζουν την εργασία σε διάφορα συστήματα. Το σύνολο των χώρων είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας για να παρέχουν πλήρη προστασία στους εκπαιδευόμενους.

Η ύλη προετοιμάζεται έτσι ώστε να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην εργασία σε ύψος. Συνυπολογίζεται η προηγούμενη εμπειρία του χρήστη, η συχνότητα εκτέλεσης των εργασιών σε ύψος και η πολυπλοκότητα της εκτελούμενης εργασίας.

Η μεθοδολογία των σεμιναρίων βασίζεται στον "Κώδικα πρακτικής για την εκπαίδευση και επιμόρφωση για εργασία σε ύψος και διάσωση" και είναι σύμφωνη με το πρότυπο BS 8454 και τους κώδικες εργασίας των Health & Safety Executives.

Οι εκπαιδευτές διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από ανεξάρτητο φορέα.

Σε ποιούς απευθύνονται:
Εγκαταστάτες/ συντηρητές φωτοβολταϊκών, ηλεκτρολόγους, άτομα που διενεργούν οικοδομικές εργασίες, επισκευές σκεπών, αλλαγή πανέλων, τοποθέτηση τεντών και λοιπές εργασίες σε ύψος.


Τα σεμινάρια οργανώνονται κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για πληροφορίες τηλ. 30210 4626800.

Αριθμός συμμετεχόντων για την υλοποίηση του σεμιναρίου: 6 - 8 άτομα
Δηλώσεις συμμετοχής: Έως και 10 ημέρες από την ημερομηνία του σεμιναρίου και μόνο με την εξόφληση μέσω Paypal (accounting@stop.gr) ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

  • ALPHA: GR 480 140 1270 127002320002384
  • ΕΘΝΙΚΗ: GR 100 110 19100000 19147040026
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 120 172 107000 5107017609049

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: STOP ΑΕΒΕ

Κόστος συμμετοχής: 200 € /άτομο

 Δείτε εδώ το Πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Για αιτήσεις συμμετοχής στείλτε συμπληρωμένο το έντυπο που θα βρείτε εδώ στο info@stop.gr ή στο fax 210 4633718.