Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Σεμινάριο ασφαλούς εργασίας σε περιορισμένο χώρο

Στη STOP υλοποιούνται διήμερα σεμινάρια εργασίας σε περιορισμένο χώρο.
 
Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται σε ένα άνετο περιβάλλον με οπτικοακουστικό υλικό ενώ η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις μας σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που προσομοιάζουν την εργασία σε διάφορα συστήματα και πραγματοποιείται χρήση των μέσων που πιθανών θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εφαρμογές. Το σύνολο των χώρων είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας για να παρέχουν πλήρη προστασία στους εκπαιδευόμενους.
 
Η ύλη προετοιμάζεται έτσι ώστε να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην εργασία σε περιορισμένο χώρο. Συνυπολογίζεται η προηγούμενη εμπειρία του χρήστη, η συχνότητα εκτέλεσης των εργασιών σε περιορισμένους χώρους και η πολυπλοκότητα της εκτελούμενης εργασίας.
 
Η μεθοδολογία των σεμιναρίων βασίζεται στον "Κώδικα πρακτικής για την εκπαίδευση και επιμόρφωση για εργασία σε ύψος και διάσωση" και είναι σύμφωνη με το πρότυπο BS 8454 και τους κώδικες εργασίας των Health & Safety Executives.
 
Οι εκπαιδευτές διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι επί των παρουσιαζόμενων αντικειμένων.
 
Σε ποιους απευθύνονται:
 
  • Τεχνικές εταιρείες κατασκευής/ συντήρησης/ καθαρισμού περιορισμένων χώρων
  • Εργαζόμενους σε εταιρείες τροφίμων που χρησιμοποιούν σιλό
  • Συντηρητές, Ηλεκτρολόγους
  • Τεχνικούς ασφαλείας, μηχανικούς ασφαλείας, υπευθύνους παραγωγής
  • Ομάδες Πυρασφάλειας/ διάσωσης
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων ανακοινώνονται βάσει της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή. 
Αριθμός συμμετεχόντων για την υλοποίηση του σεμιναρίου: 6 - 8 άτομα
 

Δηλώσεις συμμετοχής: Έως και 10 ημέρες από την ημερομηνία του σεμιναρίου και μόνο με την εξόφληση μέσω Paypal (accounting@stop.gr) ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

  • ALPHA: GR 480 140 1270 127002320002384
  • ΕΘΝΙΚΗ: GR 100 110 19100000 19147040026
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 120 172 107000 5107017609049

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: STOP ΑΕΒΕ

Κόστος συμμετοχής: 400 € /άτομο

 Δείτε εδώ το Πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Για αιτήσεις συμμετοχής στείλτε συμπληρωμένο το έντυπο που θα βρείτε εδώ στο info@stop.gr ή στο fax 210 4633718.