Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Service & Τεχνική Υποστήριξη

Μετρητές ανίχνευσης αερίων της BW Technologies by Honeywell 

Η  STOP παρέχει λύσεις για τις ανάγκες σας σε μέτρηση αερίων. Συγκεκριμένα παρέχεται:
 • Ανάλυση των αναγκών σας και συμβουλευτική υπηρεσία ως προς τον εξοπλισμό που τις καλύπτει
 • Πλήρη κάλυψη σε θέματα εγγύησης
 • Άμεση και αποτελεσματική απάντηση σε τεχνικά θέματα
 • Ειδικές συμφωνίες τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με τις ανάγκες σας
 • On call συμβουλευτική υπηρεσία και υποστήριξη
 • Βαθμονόμηση του ανιχνευτή on-site ή στο εργαστήριό μας

BW Technologies by Honeywell Master Service Centre
 • Το κέντρο επισκευών της STOP είναι πλήρως πιστοποιημένο από τη Honeywell Analytics ως Master Service Center για Ελλάδα και Κύπρο.
 • Το κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό μας μπορεί και επεμβαίνει στον ανιχνευτή με τον ίδιο τρόπο που επεμβαίνει η Honeywell.
 • Στο εργαστήριό μας χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά
 • Όλα τα υπόλοιπα είδη όπως τα αέρια βαθμονόμησης είναι πιστοποιημένα και ανιχνεύσιμα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
 • Το κόστος της επισκευής είναι το πλέον ανταγωνιστικό και η εργασία μας καλύπτεται από εγγύηση

Scott Safety Authorised Service Centre
 • Η STOP είναι πιστοποιημένο κέντρο service της Scott από το 2004.
 • Διαθέτουμε κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό
 • Παρέχουμε άμεση και αποτελεσματική απάντηση σε τεχνικά θέματα
 • Παρέχουμε πλήρη κάλυψη σε θέματα εγγύησης
    
 
Sundstöm Authorized Service Centre
 • Η STOP είναι πιστοποιημένο κέντρο service της Sundström για επισκευή και συντήρηση αναπνευστικών συσκευών κατασκευασμένων από την Sundström Safety AB.