Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Το τμήμα service

Το τμήμα service της STOP είναι πλήρως πιστοποιημένο από τη Honeywell Analytics ως Master Service Center για Ελλάδα και Κύπρο.
  • Το κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό μας μπορεί και επεμβαίνει στον ανιχνευτή με τον ίδιο τρόπο που επεμβαίνει η Honeywell.
  • Στο εργαστήριό μας χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
  • Όλα τα υπόλοιπα είδη όπως τα αέρια βαθμονόμησης είναι πιστοποιημένα και ανιχνεύσιμα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
  • Το κόστος της επισκευής είναι το πλέον ανταγωνιστικό και η εργασία μας καλύπτεται από εγγύηση.

Η STOP είναι πιστοποιημένο κέντρο service της Scott Health & Safety από το 2004.

  • Παρέχουμε άμεση και αποτελεσματική απάντηση σε τεχνικά θέματα.
  • Παρέχουμε πλήρη κάλυψη σε θέματα εγγύησης.